Stage 6

STAGE 6 :         Ons ANTWOORD

aan de Heilige Compagnon,

de Heilige Geest van Christus:

“Dit Heilig ogenblik wil ik u geven.

Neemt U het in handen.

 Want U wil ik volgen,in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede geeft.

 1.En als ik een woord nodig heb om me te helpen, zult U het mij geven.

Als ik een gedachte nodig heb, geeft U mij die ook.

En als ik alleen maar stilheid nodig heb en een rustig, open denkvernuft, zijn dat de gaven die ik van U ontvangen zal.

U hebt de leiding, op mijn verzoek.

En U wilt mij horen en antwoord geven, want U spreekt namens God mijn Vader, en Zijn heilige Zoon.”

WerkboekLes 361-365

>>> Naar Stage 7

Stage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5Stage 6Stage 7