Crash Course “Stoom-Cursus” – 2020

Met deze “iCourse” wordt een route voor de Navigatie van het leven behandeld , hetgeen wij verder willen doorgeven o.a. aan de studenten over de gehele wereld, van wat nu als “Een Cursus in Wonderen” bekend is. Het echter in belangrijke mate ook aan diegenen gericht die bovendien een brede belangstelling hebben voor de kennis over en het praktiseren van de leerstellingen van de Allerhoogste Grote Geest (d.w.z. God) , zoals dat is neergelegd in de bibliotheek van de Evangeliën uit het Nieuwe Testament, met name:

1)The Gospel of The Beloved Companion – the Complete Gospel of Miryam the Migdalah ( i.e. the Tower),

2)The Gospel of Mary of Magdala – Gospel Fragments from the first Women Apostle, en

3)Het Evangelie naar Johannes.

De term “Crash Course” werd mij als medicus recentelijk via diverse media ingegeven n.a.v. de crash-courses die de IC-novieten in de ziekenhuien moesten krijgen om, buiten hun oorspronkelijk beroep om, de IC-afdelingen met COVID19 patiënten te kunnen bemannen.
Als zo’n “stoom-cursus” wil dit stuk ook dienen in deze wereld-omvattende crisistijd met de alom voelbare psycho-sociale nood bij jong en oud.
Voorts beoogt dit stuk niet zozeer de kennis vergaring dan wel de persoonlijke dagelijkse toepassing in cruciale, moeilijke en ook wel crisis situaties op individueel vlak.
Want de bestaande traditionele, gecanoniseerde en ook andere diepzinnige teksten b.v. van het Verre Oosten, zijn vrij lijvig en ingewikkeld voor acuut en direct gebruik.

Deze Re-training of the mind ( het opnieuw trainen van ons Denk-Vernuft) beoogt een consistente verandering van ons Denk-Vernuft dat teweeg gebracht wordt op basis van de Grondslagen van het Christelijk Geloof : diverse Evangeliën uit het Nieuwe Testament en in belangrijke mate de hedendaagse bronnen zoals die te vinden zijn in “A Course in Miracles – Urtext Manuscripts – Complete Seven Volume Combined Edition 2008″

“Urtext” betekent origineel en authentiek. Het betreft een mediamieke transcriptie dat 7 jaren achter elkaar duurde. Het resulteerde uiteindelijk in wat een cursus in Wonderen voor de 2 scribes (“schriftstellers”) Schucman en Thetford werd.

En het lijkt erop dat het begrepen en aanvaard werd door slechts één van hen beide. Het is inderdaad een curriculium naar eigen vrije individuele keuze met als hoofddoel om mettertijd een diepgaand besef te ontwikkelen betreffende onze eigen Oorsprong en Identiteit. En daar is, als blijkt, niet iedereen zomaar klaar voor.

Het werd kennelijk wel ervaren door William Thetford en ook door Myriam The Migdalah blijkens hun ter schrift gestelde uitingen, waarin we kunen lezen dat zij hun Oorsprong en Identiteit binnen het Bereik van de Allerhoogste Geest ( Die wij door de eeuwen heen “god” genoemd hebben), wisten.

ISBN : 978-0-9816984-4-1
ISBN -10 1452810729
ISBN 0-944344-58-5

“iCourse” betekent gewoon ” een internet Cursus”, dat hier gratis voor iedereen beschikbaar wil zijn.

En zoals het met de Evangeliën van het Nieuwe Testament is gegaan zo is ook de tevoren genoemde “A Course in Miracles – Urtext Manuscripts” gratis en voor iedereen beschikbaar door het genereus gebaar van zowel de redacteur Doug Thompson alsmede de uitgever Doug Monkton, met hun weblink:

http://www.miraclesinactionpress.com/dthomp74/2008/Concordances/whole7j.txt.WebConcordance/framconc.htm

Deze lijvige, nu totaal 10 volumes tellende Bibliotheek , bevat de Gecodeerde Informatie voor een praktische “Mind-training”, d.w.z. de training van ons “Denk-Vernuft” t.b.v. het herontdekken van een vredevolle en gelukkige denk-vernuft* (“mind’) voor iedereen.

Het is de Allerhoogste Grote Geest, de Geest der Liefde, onze Schepper, die ons weer te hulp komt om ons denk-vernuft consistent te willen doen veranderen om zodoende in staat te zijn de KEUZE te doen, voor het Ontwaken uit ons Droom-leven en uit deze Droom-wereld, de nachtmerrie, waarvan wij allen weten hoe die eindigt.

Deze vrije KEUZE is nu aan ons allen, niemand uitgezodcerd. Het zal een keuze moeten zijn met de elementen die ons óók nu nog steeds eigen zijn : onze vrije wilskracht en vrijheid.

Deze in de crisis geïnspireerde en geconcipiëerde “Crash Course” pretendeert geenszins om de bovengenoemde in totaal 10 (!) vrij lijfige volumes als bronnen te vervangen. Echter, voor sommigen onder ons, kan in crisis-tijd de gelegenheid helaas maar kort duren.

Vriendelijk bent U hiermede uitgenodigd om aan deze mentale oefening deel te willen nemen.

Wij vragen geen donaties want het gaat ons om het vrijelijk doorgeven van hetgeen ook wij in Liefde en vrijheid hebben mogen ontvangen. Zodoende volgen wij o.a. het voorbeeld van mijn Teachers Hendrik Th. Lilipaly uit Indonesia en ook Tara Singh uit India.

Ad *) “denk-vernuft” als vertaling van het Engelse “mind” > geïnspireerd door Immanuel Kant’s “Kritik der reinen Vernunft“.

>> Ga hier naar de “Stoom-Cursus In Wonderen”

>Stage 1 – >Stage 2 – >Stage 3 – >Stage 4 – >Stage 5 – >Stage 6