Crash Course “Stoom-Cursus” – 2020

Met deze “iCourse” wordt een route voor de Navigatie van het leven behandeld , hetgeen wij verder willen doorgeven o.a. aan de studenten over de gehele wereld, van wat nu als “Een Cursus in Wonderen” bekend is. Het echter in belangrijke mate ook aan diegenen gericht die bovendien een brede belangstelling hebben voor de kennis over en het praktiseren van de leerstellingen van de Allerhoogste Grote Geest (d.w.z. God) , zoals dat is neergelegd in de bibliotheken van de Evangeliën van de Kerk van het Westen en van de middeleeuwse Kerk van het Oosten in China, betreffende de Leerstellingen van Jezus Christus , met name:

ISBN : 0-595-33684-1

1) A Silk Road Gospel: The Secret Sayings of Ye Su – the Gospel of Jing Jiao, de Religie van het Licht van de oude Middeleeuwse Kerk van China.

No.11.  Mary said “I love You Ye Su”. Ye Su said, “that is a good start., the Kingdom is born from Love.”

No 63. Ye Su asked Mary, “What shall you do when I return from the dead?” Mary said,”If you were to return from the dead, I would observe awe-struck silence and speak to no one about it. Ye Su said, “You have learned well Mary. You shall be My Apostle.

~~~~~~

ISBN -10 1452810729

2) The Gospel of The Beloved Companion – the Complete Gospel of Miryam the Migdalah ( i.e. the Tower )

No 32:4 … You do not know or understand what she has done. I tell you this: When all have abandoned me, only she shall stand beside me like a Tower… From this day forth, she shall be known as Migdalah, for She shall be as a Tower to my flock. And the time will soon come when Her Tower shall stand alone by Mine.

No 39:5 When Yeshua therefore had received the vinegar, He said,  “It is Finished

~~~~~~

ISBN 0-944344-58-5

3) The Gospel of Mary of Magdala – Fragmenten van de eerste Vrouwelijke Apostel. Papyrus Berolinensis 8502,1

No 3 : 2What is the Sin of the world? 3The Savior replied, “There is no such thing as Sin …”

~~~~~~~~

4) Het Evangelie naar Lukas, met bijzondere referentie naar:

Hoofdstuk 23:34 > Jezus sprak, “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”

~~~~~~

5) Het Evangelie naar Johannes, met bijz. referentie naar :

Hoofdstuk 19:30 > Nadat Jesus den zuren wijn ontvangen had, zeide Hij ,  “Het is Volbracht.” Hij boog Zijn hoofd en gaf den geest.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De term “Crash Course” werd mij als medicus recentelijk via diverse media ingegeven n.a.v. de crash-courses die de IC-novieten in de ziekenhuien moesten krijgen om, buiten hun oorspronkelijk beroep om, de IC-afdelingen met COVID19 patiënten te kunnen bemannen.
Als zo’n “stoom-cursus” wil dit stuk ook dienen in deze wereld-omvattende crisistijd met de alom voelbare psycho-sociale nood bij jong en oud.
Voorts beoogt dit stuk niet zozeer de kennis vergaring dan wel de persoonlijke dagelijkse toepassing in cruciale, moeilijke en ook wel crisis situaties op individueel vlak.
Want de bestaande traditionele, Westerse gecanoniseerde en ook andere diepzinnige teksten b.v. ook die van de Kerk van het Oosten, zijn vrij lijvig en ingewikkeld voor acuut en direct gebruik.

Deze Re-training of the mind ( het opnieuw trainen van ons Denk-Vernuft) beoogt een consistente verandering van ons Denk-Vernuft dat teweeg gebracht wordt op basis van de Grondslagen van het Christelijk Geloof : diverse Evangeliën uit het Nieuwe Testament en in belangrijke mate de hedendaagse bronnen zoals die te vinden zijn in “A Course in Miracles – Urtext Manuscripts – Complete Seven Volume Combined Edition 2008″

“Urtext” betekent origineel en authentiek. Het betreft een mediamieke transcriptie dat 7 jaren achter elkaar duurde. Het resulteerde uiteindelijk in wat “een cursus in Wonderen” voor de 2 trans-scribes (“schriftstellers”) Helen Schucman en WilliamThetford van de Columbia University, New York,  werd.

ISBN : 978-0-9816984-4-1

En het lijkt erop dat het begrepen en aanvaard werd door slechts één van hen beide. Het is inderdaad een curriculium naar eigen vrije individuele keuze met als hoofddoel om mettertijd met een “little willingness” een diepgaand besef te ontwikkelen betreffende onze eigen Oorsprong en Identiteit. En daar is, als blijkt, niet iedereen zomaar klaar voor.

Het werd kennelijk wel ervaren door b.v. William Thetford en ook door Myriam The Migdalah blijkens hun ter schrift gestelde uitingen, waarin we kunen lezen dat zij hun Oorsprong en Identiteit binnen het Bereik van de Allerhoogste Geest ( Die wij door de eeuwen heen “God” genoemd hebben), wisten.

~~~~~~~~~~

Tot onze grote verbazing en als heugelijke verassing blijkt de recentelijk verschenen “The Secret Sayings of Ye Su”, die het Evangelie van het Jing Jiao, de Religie van het Licht van de oude Middeleeuwse Kerk van China uit de achtste of negende eeuw AD is, qua inhoud in diverse punten een voorloper te zijn van de essenties uit de “Course in Miracles” (De Cursus in Wonderen) uit 1965.

Stelling no 32 van de “The Secret Sayings of Ye Su” maakt dit duidelijk: ‘The Kingdom is Agape made manifest among us. It is one great MIRACLE. If you know Agape, the Kingdom comes.’ 

En niet slechts dat, maar de “The Secret Sayings of Ye Su” onthullen ook nog de geloofs-diepte van Maria Magdalena en bevestigen in duidelijke termen haar aanstelling ( in Saying no.63) als eerste Apostel, zoals door Jezus Zelve werd uitgesproken, Die haar daarvoor in de boven-genoemde Gospel of The Beloved Companion, de Migdalah ( = de ‘toren’ voor Zijn volgelingen ) noemde ( 32:4).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“iCourse” betekent gewoon ” een internet Cursus”, dat hier gratis voor iedereen beschikbaar wil zijn.

“The Secret Sayings of Ye Su”, die onverwachts opgedoken zijn en gebracht werden door Mr.Wang en Mr.Chang in 1996 en die uitmuntend zijn vertaal door  Jay G. Williams in 2004, zijn nu beschikbaar via de boekhandel en webshops.

Met voorlopig goedvinden van de vertaler Dr. Jay G. Williams is de complete tekst ( wel nog niet door mij in het Nederlands vertaald ) aan het rechts-boven staande MENU toegevoegd.

En zoals het met de Evangeliën van het Nieuwe Testament is gegaan zo is ook de tevoren genoemde “A Course in Miracles – Urtext Manuscripts” gratis en voor iedereen beschikbaar door het genereus gebaar van zowel de redacteur Doug Thompson alsmede de uitgever Doug Monkton, met hun weblink:

http://www.miraclesinactionpress.com/dthomp74/2008/Concordances/whole7j.txt.WebConcordance/framconc.htm

~ Deze web-link functioneert alleen perfect met de Firefox browser ~

Deze lijvige, nu totaal 12 volumes tellende Bibliotheek , bevat de Gecodeerde Informatie voor een praktische “Mind-training”, d.w.z. de training van ons “Denk-Vernuft” t.b.v. het herontdekken van een vredevolle en gelukkige denk-vernuft* (“mind’) voor iedereen.

Het is de Allerhoogste Grote Geest, de Geest der Liefde, onze Schepper, die ons weer te hulp komt om ons denk-vernuft consistent te willen doen veranderen om zodoende in staat te zijn de KEUZE te doen, voor het Ontwaken uit ons Droom-leven en uit deze Droom-wereld, de nachtmerrie, waarvan wij allen weten hoe die eindigt.

Deze vrije KEUZE is nu aan ons allen, niemand uitgezonderd. Het zal een echte keuze zijn met de elementen die ons óók nu nog steeds eigen zijn : onze vrije wilskracht en innerlijke vrijheid.

Deze in de crisis geïnspireerde en geconcipiëerde “Crash Course” pretendeert geenszins om de bovengenoemde in totaal 12 (!) vrij lijfige volumes als bronnen te vervangen. Echter, voor sommigen onder ons, kan in crisis-tijd de gelegenheid tot verdieping daartoe wellicht maar zeer kort duren.

Vriendelijk bent U hiermede (uiteraard geheel vrijblijvend) uitgenodigd om aan deze mentale oefening, bestaande uit zeven Stages, deel te willen nemen.

Deze 7 Stages kan men b.v. telkens aan het begin van de 7 week-dagen doen. De herhalingen ervan verschaffen ons de diepte om dit “gecodeerd materiaal” in toenemende mate in onze spirituele diepten te leren decoderen en ook praktisch toe te passen, t.b.v. ons eigen geestelijk èn lichamelijk welzijn. (hier spreekt n.l. ook de Medicus).

Wij vragen geen donaties want het gaat ons om het vrijelijk doorgeven van hetgeen ook wij in Liefde en vrijheid hebben mogen ontvangen. Zodoende volgen wij o.a. het voorbeeld van mijn Teachers Hendrik Th. Lilipaly uit Indonesia en ook Tara Singh uit India.

Ad *) “denk-vernuft” als vertaling van het Engelse “mind” > geïnspireerd door Immanuel Kant’s “Kritik der reinen Vernunft“.

>Stage 1 – >Stage 2 – >Stage 3 – >Stage 4 – >Stage 5 – >Stage 6