Stage 7

STAGE 7 : De ROEPING voor Christus.

§8.

“1 Mijn Broeders & Zusters, Vrienden in de Bevrijding, ga niet aan Mijn stem voorbij en luister naar Mijn woorden.
2 Ik vraag om niets anders dan om jullie eigen vrijlating.
3 Er is voor de hel geen plaats in de Werkelijke Wereld waarvan de lieflijkheid zo intens en alomvattend kan zijn, dat het van daaruit naar de Hemel, nog maar één stap is.
4 Tot jullie vermoeide ogen breng Ik een Visie van een Andere Wereld, zo nieuw en zuiver en fris, dat jullie de pijn en smart die jullie voordien zagen èn ondervonden, zullen vergeten.
5 Echter … dit is een Visie die jullie verder dienen door te geven aan een ieder die je ziet, want anders zul jij het niet kunnen behouden.
6 Het verder aanreiken en doorgeven van deze gave is de manier, hoe jij die tot de jouwe maakt.
7 En God beschikte, in liefdevolle Goedheid, dat het voor Jóu is.
§9.
1 Laten Wij, allen, blij zijn dat Wij de aarde kunnen bewandelen en zoveel kansen vinden om telkens een andere situatie te zien waarin Gods Gave opnieuw als de Onze kan worden herkend!”

2 En zo zullen alle sporen van de hel, de geheime zonden en de verborgen haatgevoelens zijn verdwenen.

En alle lieflijkheden die zij verborgen hielden, verschijnen NU als hemelse weiden voor onze ogen :

om ons hoog, bóven de doornige wegen te verheffen die wij bewandelden en de wijde wereldzeeën die wij bevoeren,
vóórdat De Christus ons verscheen.

Hoog, bóven het slagveld van ons werelds leven …..

Hij roept ons NU op:

“Hoor Mij, Mijn Broeders & Zusters, Vrienden, luister en sluit je bij Mij aan.
God heeft beschikt dat Ik niet tevergeefs kan roepen,
en in Zijn Zekerheid rust Ik Voldaan (www.cross-of-christ.com).

T 31 H 9 & Versie FIP T-31.VIII.9.4

Want jullie zullen horen,
en jullie zullen opnieuw jullie keuze maken.
En met deze KEUZE zijn Wij allen bevrijd.

Vergeving is de enige weg die uit de ellende voert, voorbij alle lijden en uiteindelijk weg van de dood. Hoe zou er een andere weg kunnen zijn wanneer deze het Plan van God zelf is?

W 198 L4 & Versie F.I.P. L- 198.4.1

“Zalig zijt gij, die gelooft in Mijn Volbrachte Vergevings Werk aan het Kruis van Golgotha”  Boodschap aan Hendrik Th. Lilipaly, 15 September 1946, Indonesia.

www.cross-of-christ.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De term “Crash Course” werd mij als medicus recentelijk ingegeven n.a.v. de crash-courses die de IC-novieten moesten krijgen om, buiten hun oorspronkelijk specifiek beroep om, de IC-afdelingen met COVID19 patiënten te kunnen bemannen.

Als zo’n “stoom-of spoed- cursus” in de Alternatieve Psychotherapie wil dit stuk ook dienen in de “golven” van deze wereldomvattende crisistijd met de alom voelbare psycho-sociale nood bij jong en oud. Voorts beoogt dit stuk niet zozeer de kennis-vergaring  dan wel de persoonlijke dagelijkse toepassing. De natuur van de dolfijnen dient hier als metafoor om “Anders te leren zien“. Dit refereert direct aan:  Nieuwe Testament, Lucas 23:34 >”Vader vergeef het hun, wat zij weten niet wat zij doen.”

Ten slotte wil ik benadrukken dat deze Alternatieve Psychotherapie consistent gebaseerd is op het actuele vertaalwerk van de bron-teksten, de eigenlijke Bron-CODE : “A Course in Miracles, Urtext Manuscripts,  Complete Seven Volumes Combined Edition 2008 “ en op de bevinding van Prof. Kenneth Wapnick, PhD, Medische Psycholoog aan de Columbia Universiteit, New York, dat “A Course in Miracles / Een Cursus in Wonderen” een werkelijke Psychologie Cursus is. (Workshop “Pathway of Forgiveness, Temecula, USA, 2001).

San Ong,  MD, PhD     

  Infowww.linkedin.com/in/san-ong   –  mail: ongbox@gmail.com

Stage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5Stage 6Stage 7