Stage 4

STAGE 4 : Maak een Plaats binnen in je.

VII. Ik hoef niets te doen.

§7.

7 Niets doen betekent rusten … en maak dàn een plaats binnen-in jouzelf, waar de activiteit van jouw lichaam niet langer jouw aandacht opeist.

Stillness Focus-meditation
– Ding Tian Li Di – Xian, China


8 Op deze plaats komt de Heilige Geest van Christus, en houdt daar verblijf.
9 Hij zal daar blijven, òòk wanneer jij dat vergeet, en de lichamelijke activiteiten terugkomen om jouw bewuste denk-vernuft in beslag te nemen.

1 Toch zal deze rustplaats er altijd zijn, waarheen jij terug kunt keren.
2 En je zult je er steeds meer van bewust zijn, van dit stille centrum temidden van de stormen des levens, dan van al zijn door-razende activiteiten.
3 Dit Stille Centrum, waarin je niets doet, zal jou bijblijven,
jou rust schenkend, te midden van alle drukke bezigheden waarop
jij wordt uitgestuurd.

4 Want vanuit dit centrum zal jij geïnstrueerd worden:

hoe jij het lichaam zondeloos,
d.w.z. zonder de ellende van deze afscheiding,
kunt benutten.

5 Het is dit centrum, waar binnen het lichaam afwezig is, dat het dusdanig in jouw gewaarzijn, zo in focus houden wil.

@ FIP T-18.VII.7.7

>>> Naar Stage 5

Stage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5Stage 6Stage 7