Stage 3

STAGE 3 : Het Perspectief.

REDE EN WAARNEMING

Projectie maakt waarneming.

2 De wereld die jij ziet is wat jij haar gegeven hebt, niets meer. 3 Maar ook al is ze niets meer, ze is ook niets minder.

4 Daarom IS ze voor JOU belangrijk.

5 Ze getuigt van jouw “state of mind”, d.w.z. jouw staat van denk-vernuft, ze is het uiterlijke beeld van een innerlijke toestand.

6 Zoals een mens denkt, zo neemt hij waar.

7 Probeer derhalve niet de wereld te veranderen,
maar zet jouw wilskracht op het veranderen
van jouw “mind”,
d.w.z. jouw denk-vernuft, betreffende de wereld.

8 Waarneming is een resultaat, geen oorzaak. 9 En juist om die reden is een hiërarchie van moeilijkheids graden van problemen en wonderen zonder betekenis.

10 Alles wat met de Visie van Christus wordt bezien, is genezen en heilig.
11 Niets wat zonder dat wordt gezien, heeft enige betekenis.
12 En waar geen betekenis is, heerst chaos.

@ FIP T-21.in.1

>>> Naar Stage 4

Stage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5Stage 6Stage 7